knmv

KNMV

De KNMV organiseert motorscooter sportevenementen in Nederland, en verzorgt bovendien diverse cursussen, zoals de Sport-VRO, TTT, VRO en VRT. Vaak krijg je na het volgen van een cursus korting op je motorverzekering. Ook kan men er technische cursussen volgen. De KNMV verzorgt ook een speciale dienst, de Mobile Medical Center (MMC).

Dit is een medische opvangruimte die ingezet wordt bij (motor)sportevenementen maar ook voor andere evenementen, waar een adequate medische opvang noodzakelijk of gewenst is, gebruikt kan worden. De bemanning bestaat uit één Verpleegkundige en één eerste hulp verlener (EHV’er) vaak uitgebreid met een arts.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MOTORRIJDERS VERENIGING

In de MMC zijn alle middelen aanwezig om de eerste acute opvang van een gewonde , bijv. iemand heeft zonder motorhelm gereden  ,of ernstig zieke kan verrichten. Er wordt gewerkt volgens de Abcde-methodiek. Er zijn vier MMC’s in Nederland met elk een eigen coördinator en een eigen team van medewerkers.

De MMC’s zijn verdeeld in vier regio’s, namelijk Noord, Oost, Midden en Zuid. De medische coördinatie van de MMC’s ligt bij de medische commissie van de KNMV.

NEDERLANDSE MOTORSPORT BOND

NMB staat voor: Nederlandse Motorsport Bond. Dit was een motorsportbond die jarenlang bestond naast de KNMV. De NMB (Nederlandse Motorsport Bond) is op 12 februari 1949 in Helmond in Hotel van Vilsteren opgericht door een aantal bestuursleden van ontevreden motorclubs uit voornamelijk het zuiden van Nederland. Zij waren het oneens met het beleid dat de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) destijds voerde en voelden zich in het algemeen achtergesteld bij de toewijzing van wedstrijden door de KNMV.

Motorkleding : Outlast

Begin jaren 80 is de NMB opgegaan in de KNMV, de meeste aangesloten clubs gingen mee over naar de KNMV, een klein deel van de clubs sloot zich aan bij de Motorsport Organisatie Nederland (MON, voorheen GeLimBra).

De NMB was een kweekvijver voor motorsporters die, om internationaal door te breken, wel naar de KNMV moesten. De NMB werd vaak Wilde Bond of Zwarte Bond genoemd. Markante persoonlijkheid was Michel van Bokhoven uit Vught, mede-oprichter en jarenlang voorzitter van de NMB.